calendar

ไม่ค่อยจะว่าง
ระหว่างรอ
ติดสอยห้อยตาม
รอบบ้านคุณป้า
มาใหม่อีกสอง
ณ คลองอีเล็ด อีกครั้ง
Gundam ตัวที่เท่าไหร่ไม่อยากจะนับ
ณ คลองอีเล็ด
Gundam ตัวจ้อย
ตกปลาทรายหน้าหาดปะทิว
Gundam ตัวที่ 3
Gundam
ร้านอาหารริมทะเลชุมพร
I Got the Ton of Love for U
Hello Koh Tao ... My Beautiful Trip
Hello Koh Tao ... The Bike Riders
Hello Koh Tao ... งานแข่งขันการตกปลาเกาะเต่า
Hello Koh Tao ... Killed Time
Hello Koh Tao ... It's so Hot
Hello Koh Tao ... Finally it's our time now
Hello Koh Tao ... The day is MINE!
Hello Koh Tao ... Dusk
Hello Koh Tao ... ทริปด่วนจี๋จ๋า
Woody
ปวดหลัง
Samui ... desu ne # Time to go Home
Samui ... desu ne # Chill out at the pool
Samui ... desu ne # @ Will be back shortly
Samui ... desu ne # @ Resort
Samui ... desu ne # When it rains ......
Samui ... desu ne # Hello, long time no see
ซิ่งมอไซต์
Into the Sea ภาคไปตกปลา .... หากแต่ว่า .... ไม่ได้ตกปลา
วันว่างๆ
Unseen Chumphon # พระอาทิตย์ขึ้นยามเย็น
Unseen Chumphon # TLC เข้าใจมั๊ยยยยยย
With The Gang
ปั่น ปั่น ปั่น
ข่าวร้ายในช่วงนี้Hello Koh Tao ... Finally it's our time now

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< Hello Koh Tao ... The day is MINE!Hello Koh Tao ... It's so Hot >>

Posted on Sun 28 Apr 2013 10:15
 

Comments