calendar

กะลุกกุ๊กกิ๊ก
อารยะขัดขืน
นกบวกนก เป็น นกบวกนก
Garrett Popcorn
บางวัน
ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเรหาปลา
แข่งขันตกปลาทะเลปะทิว
ใครป่วย
วันเกิดใครหนอ
ชีวิตห้ามประมาท
ว่าด้วยเรื่องของปัญหาและทางแก้
แปลกดีนะ
เสาร์เยอะแยะ
ปั่น ปั่น ปั่น
หลายเรื่องราว
หงอยเลย
ไม่ค่อยจะว่าง
ระหว่างรอ
ติดสอยห้อยตาม
รอบบ้านคุณป้า
มาใหม่อีกสอง
ณ คลองอีเล็ด อีกครั้ง
Gundam ตัวที่เท่าไหร่ไม่อยากจะนับ
ณ คลองอีเล็ด
Gundam ตัวจ้อย
ตกปลาทรายหน้าหาดปะทิว
Gundam ตัวที่ 3
Gundam
ร้านอาหารริมทะเลชุมพร
I Got the Ton of Love for U
Hello Koh Tao ... My Beautiful Trip
Hello Koh Tao ... The Bike Riders
Hello Koh Tao ... งานแข่งขันการตกปลาเกาะเต่า
Hello Koh Tao ... Killed Time
Hello Koh Tao ... It's so Hot
Hello Koh Tao ... Finally it's our time now
Hello Koh Tao ... The day is MINE!
Hello Koh Tao ... Dusk
Hello Koh Tao ... ทริปด่วนจี๋จ๋ารอบบ้านคุณป้า

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< มาใหม่อีกสองติดสอยห้อยตาม >>

Posted on Tue 23 Jul 2013 8:57
 

Comments